Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

In samenwerking met de gemeente Almere verzorgt het ROC van Amsterdam – Flevoland het traject IB+, waarin het inburgeren wordt gecombineerd met de voorbereiding op instroom in mbo of hbo. Dit traject lijkt al erg op de voorgestelde onderwijsroute. Daarnaast wordt een traject ontwikkeld in samenwerking met het praktijkonderwijs. Het betreft een traject van twee jaar waarin de inburgeringsplichtige elke week één dag een entree-opleiding volgt, één dag inburgeringsonderwijs krijgt en drie dagen werkt.

In Lelystad heeft de gemeente het zogenoemde ISK-onderwijs voor leerlingen van 17 jaar uitbesteed aan MBO College Lelystad. Voor jongeren van 18 jaar en ouder wordt een combinatietraject aangeboden dat bestaat uit één dag per week inburgeringsonderwijs en vier dagen entree-opleiding. Het traject leidt tot instroom in een mbo-opleiding of werk. 

Het aantal gecombineerd trajecten, dat de afdeling Educatie & Inburgering samen met de mbo-colleges uitvoert, is in 2019 wederom uitgebreid. In 2017 volgden ongeveer 137 deelnemers een gecombineerd traject, in 2018 waren dat er 187, eind 2019 waren het er 219.

trajecten
Gecombineerde

De afdeling Educatie & Inburgering heeft twee keurmerken: Blik op Werk (2019) en KETKIT (2018). De afdeling mag diploma’s uitgeven op niveau A1, A2 en 2F. Het examineren van niveau 2F gebeurt op MBO College Westpoort. 

De gemeente Amsterdam heeft met een aantal taalaanbieders, waaronder het ROC van Amsterdam - Flevoland, een convenant gesloten dat tot doel heeft het inburgeringsonderwijs naar een hoger plan te tillen. Het convenant stelt de gemeente in staat onverwacht lesbezoeken af te leggen. 

De keurmerken vereisen dat de NT2-docenten gecertificeerd zijn. De docenten die dat nog niet zijn, werken hieraan. Naast een klein basisteam heeft de afdeling Educatie zzp’ers en uitzendkrachten in dienst. Om de docenten op elkaar afgestemd te houden wat betreft didactiek en programma, worden op basis van de verbeteragenda met regelmaat scholingen georganiseerd.

het onderwijs 
Kwaliteit van 

5228

4771

2019

2827

2017

2018

Aantal deelnemers

Aantal deelnemers Educatie

1277

Ten opzichte van 2018 is het aantal deelnemers bij de afdeling Educatie & Inburgering weer iets gestegen. In 2019 zijn twee nieuwe trajecten gestart: Taal en ouderbetrokkenheid in Amsterdam (start april 2019) en Nederlands als tweede taal in Hilversum (start 1 januari 2019).

Educatie & Inburgering
Educatie &
Inburgering

De voorgestelde wijzigingen in het inburgeringsstelsel bieden inburgeraars betere kansen op instroom in het mbo, hbo of wo. De zogenoemde onderwijsroute richt zich op inburgeringsplichtigen tot 28 jaar en biedt een intensief taalschakeltraject dat voorbereid op instroom in het vervolgonderwijs. Vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving heeft het ROC van Amsterdam – Flevoland samen met de HvA, UvA, VU en de gemeente Amsterdam een plan voorgelegd voor een gezamenlijke intake. 

Wijziging in inburgeringsstelsel  
biedt nieuwe kansen

Doel van het plan is statushouders in het hoogst haalbare traject geplaatst te krijgen. De onderwijsroute biedt nieuwe kansen voor het inrichten van doorlopende leerlijnen en gecombineerde trajecten. De trajecten hebben bij voorkeur een hybride karakter, omdat deze manier van leren past bij de volwassen deelnemer en garandeert dat de deelnemer met de juiste competenties de opleiding verlaat. Anderzijds garandeert de nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen dat het aanbod aansluit bij de vraag in de regio.

Wie de Nederlandse taal nog onvoldoende beheerst, kan bij het ROC van Amsterdam – Flevoland taalonderwijs volgen. Of dit nu gaat om het leren van Nederlands als tweede taal, of om het verbeteren van het Nederlands. De afdeling Educatie & Inburgering biedt dit aan en groeide de afgelopen jaren aanzienlijk. Dit kwam onder meer door de toename van het aantal statushouders in Nederland. Onder de titel Taal-vak-werk(t) richt de afdeling Educatie zich vooral op trajecten met een grote kans op duurzame arbeidsparticipatie.

Wie de Nederlandse taal nog onvoldoende beheerst, kan bij het ROC van Amsterdam – Flevoland taalonderwijs volgen. Of dit nu gaat om het leren van Nederlands als tweede taal, of om het verbeteren van het Nederlands. De afdeling Educatie & Inburgering biedt dit aan en groeide de afgelopen jaren aanzienlijk. Dit kwam onder meer door de toename van het aantal statushouders in Nederland. Onder de titel Taal-vak-werk(t) richt de afdeling Educatie zich vooral op trajecten met een grote kans op duurzame arbeidsparticipatie.

De voorgestelde wijzigingen in het inburgeringsstelsel bieden inburgeraars betere kansen op instroom in het mbo, hbo of wo. De zogenoemde onderwijsroute richt zich op inburgeringsplichtigen tot 28 jaar en biedt een intensief taalschakeltraject dat voorbereid op instroom in het vervolgonderwijs. Vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving heeft het ROC van Amsterdam – Flevoland samen met de HvA, UvA, VU en de gemeente Amsterdam een plan voorgelegd voor een gezamenlijke intake. 

Wijziging in
inburgerings-
stelsel  
biedt nieuwe kansen

Doel van het plan is statushouders in het hoogst haalbare traject geplaatst te krijgen. De onderwijsroute biedt nieuwe kansen voor het inrichten van doorlopende leerlijnen en gecombineerde trajecten. De trajecten hebben bij voorkeur een hybride karakter, omdat deze manier van leren past bij de volwassen deelnemer en garandeert dat de deelnemer met de juiste competenties de opleiding verlaat. Anderzijds garandeert de nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen dat het aanbod aansluit bij de vraag in de regio.

trajecten
Gecombi-
neerde

In samenwerking met de gemeente Almere verzorgt het ROC van Amsterdam – Flevoland het traject IB+, waarin het inburgeren wordt gecombineerd met de voorbereiding op instroom in mbo of hbo. Dit traject lijkt al erg op de voorgestelde onderwijsroute. Daarnaast wordt een traject ontwikkeld in samenwerking met het praktijkonderwijs. Het betreft een traject van twee jaar waarin de inburgeringsplichtige elke week één dag een entree-opleiding volgt, één dag inburgeringsonderwijs krijgt en drie dagen werkt.

In Lelystad heeft de gemeente het zogenoemde ISK-onderwijs voor leerlingen van 17 jaar uitbesteed aan MBO College Lelystad. Voor jongeren van 18 jaar en ouder wordt een combinatietraject aangeboden dat bestaat uit één dag per week inburgeringsonderwijs en vier dagen entree-opleiding. Het traject leidt tot instroom in een mbo-opleiding of werk. 

Het aantal gecombineerd trajecten, dat de afdeling Educatie & Inburgering samen met de mbo-colleges uitvoert, is in 2019 wederom uitgebreid. In 2017 volgden ongeveer 137 deelnemers een gecombineerd traject, in 2018 waren dat er 187, eind 2019 waren het er 219.

De afdeling Educatie & Inburgering heeft twee keurmerken: Blik op Werk (2019) en KETKIT (2018). De afdeling mag diploma’s uitgeven op niveau A1, A2 en 2F. Het examineren van niveau 2F gebeurt op MBO College Westpoort. 

De gemeente Amsterdam heeft met een aantal taalaanbieders, waaronder het ROC van Amsterdam - Flevoland, een convenant gesloten dat tot doel heeft het inburgeringsonderwijs naar een hoger plan te tillen. Het convenant stelt de gemeente in staat onverwacht lesbezoeken af te leggen. 

De keurmerken vereisen dat de NT2-docenten gecertificeerd zijn. De docenten die dat nog niet zijn, werken hieraan. Naast een klein basisteam heeft de afdeling Educatie zzp’ers en uitzendkrachten in dienst. Om de docenten op elkaar afgestemd te houden wat betreft didactiek en programma, worden op basis van de verbeteragenda met regelmaat scholingen georganiseerd.

het onderwijs 
Kwaliteit van 
Aantal deelnemers

2018

2019

Ten opzichte van 2018 is het aantal deelnemers bij de afdeling Educatie & Inburgering weer iets gestegen. In 2019 zijn twee nieuwe trajecten gestart: Taal en ouderbetrokkenheid in Amsterdam (start april 2019) en Nederlands als tweede taal in Hilversum (start 1 januari 2019).

Aantal deelnemers Educatie

5228

2017

2827

1277

4771

Educatie
&
inburgering