Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Het Bredero Beroepscollege, een van de scholen van het VOvA, heeft vanwege haar techniekaanbod een belangrijk aandeel in het STOA. In het kader van de vernieuwing van leeromgevingen en eigentijdse techniek is in 2019 op het Bredero Beroepscollege het Techlab geopend met hulp van gemeentelijke middelen. Het Techlab biedt scholing in nieuwe techniek en is toegankelijk voor alle scholen van het VOvA en voor leerlingen uit het primair onderwijs.

Techlab en de 
Techniekschool 

Onder de naam Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam (STOA) hebben het VOvA, de Esprit Scholengroep, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voorbereidingen getroffen voor een nieuwe techniekschool. In een publiek-private samenwerking wordt daarvoor al duurzaam en intensief samengewerkt met bedrijven. Loopbaanoriëntatie en aantrekkelijk werkgeverschap zijn daarbij belangrijke pijlers. 

Het onderwijsinitiatief Vox-klassen van het VOvA is in 2019 uitgegroeid tot een volwaardige school: Vox College. In het schooljaar 2019-2020 zijn de vmbo-leerlingen van de eerste lichting aan hun examenjaar begonnen. Bij Vox College zitten leerlingen van alle onderwijsniveaus bij elkaar en leren zij samen. Zij doen dat veelal in de vorm van projecten. Het Vox College heeft in de media en bij ouders en leerlingen veel belangstelling en speelt een rol in de discussie over het belang van het bieden van gelijke kansen in brede brugklassen.

volwaardige school: het Vox College

De scholen van het VOvA blijven de kansengelijkheid stimuleren. Gestreefd wordt naar het vergemakkelijken van de overstap tussen de verschillende schoolsoorten en het vervolgonderwijs. Zo is in Amsterdam-Noord een initiatief gestart dat de betrokkenheid van ouders bij de overstap van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs bevordert. Het Hyperion Lyceum, het Bredero Beroepscollege, De nieuwe Havo, Bredero Mavo, de gemeente Amsterdam en de Weekend Academie werken samen aan het programma. De leerlingen en ouders krijgen coaching en ondersteuning op leren leren, schoolse en executieve vaardigheden en gedrag. 

Kansengelijkheid

Voor de leerlingen van het Cburg College en de Hubertus & Berkhoff zijn de overstap- en doorstroommogelijkheden vergroot. Zo heeft het Cburg College samen met MBO College Zuidoost een opleidingstraject ontworpen, waardoor leerlingen de vervolgopleiding op het Cburg College kunnen volgen en daar een breed mbo niveau 2-diploma op het gebied van dienstverlening kunnen halen. De Hubertus & Berkhoff heeft samen met MBO College Centrum een versnelde route ontwikkeld voor de doorstroom naar het mbo.

Het VOvA wil een lerende organisatie zijn waarin alle medewerkers zich actief blijven ontwikkelen, met en van elkaar leren en samen naar nieuwe antwoorden zoeken om de organisatie te versterken. Iedere medewerker is een deskundige die durft te delen, uit te proberen en in staat is met collega’s te reflecteren. Professionalisering vormt een belangrijke pijler voor kwaliteit. De leercultuur vormt de basis van het systematisch werken aan kwaliteit en vernieuwing. In 2019 is daarom gestart met het ontwikkelen van een visie op strategisch HR. 


Professionalisering 

Een belangrijke motor achter de professionalisering van medewerkers is het begeleiden van startende leraren. In 2018-2019 hebben 64 studenten stage gelopen op de Opleidingsschool VOvA.  Medewerkers volgden een werkplekbegeleiderstraining, voor docenten die stagiaires begeleiden, en een schoolopleiderstraining, voor docenten die de taak schoolopleider op zich hebben genomen en ook werkplekbegeleiders ondersteunen en adviseren. 


medewerkers 
VOvA
VOvA

Het jaar 2019 stond in het teken van reflecteren en verkennen. Met de Esprit Scholengroep is bekeken op welke terreinen samenwerking zou kunnen plaatsvinden. Echter, in het najaar van 2019 werd duidelijk dat het VOvA onderdeel blijft van het ROC van Amsterdam - Flevoland, omdat een sterke samenwerking van het VOvA met de mbo-colleges de kansen en mogelijkheden voor leerlingen en studenten in de regio ten goede komt. 

Reflecteren en 
verkennen 

Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) vierde in 2019 haar tienjarig bestaan. In 2009 ontstond het VOvA uit de samenvoeging van het Bredero College en de toenmalige vmbo-scholen van het ROC van Amsterdam. Nieuwe initiatieven hebben opgeleverd dat het VOvA op dit moment negen vo-scholen kent, met een divers onderwijsaanbod: van praktijkonderwijs tot en met vwo+.

Het VOvA stelt alles in het werk om te zorgen dat de leerlingen een diploma op een zo hoog mogelijk niveau behalen en zich kunnen ontwikkelen tot jongvolwassenen. Ook in het lustrumjaar is het VOvA gegroeid. De belangstelling voor het VOvA nam, ondanks de krimpende markt in het vmbo en een nagenoeg gelijkblijvend leerlingaantal in de stad, toe.

Vox-klassen groeit uit tot 

Voor de leerlingen van het Cburg College en de Hubertus & Berkhoff zijn de overstap- en doorstroommogelijkheden vergroot. Zo heeft het Cburg College samen met MBO College Zuidoost een opleidingstraject ontworpen, waardoor leerlingen de vervolgopleiding op het Cburg College kunnen volgen en daar een breed mbo niveau 2-diploma op het gebied van dienstverlening kunnen halen. De Hubertus & Berkhoff heeft samen met MBO College Centrum een versnelde route ontwikkeld voor de doorstroom naar het mbo.

De scholen van het VOvA blijven de kansengelijkheid stimuleren. Gestreefd wordt naar het vergemakkelijken van de overstap tussen de verschillende schoolsoorten en het vervolgonderwijs. Zo is in Amsterdam-Noord een initiatief gestart dat de betrokkenheid van ouders bij de overstap van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs bevordert. Het Hyperion Lyceum, het Bredero Beroepscollege, De nieuwe Havo, Bredero Mavo, de gemeente Amsterdam en de Weekend Academie werken samen aan het programma. De leerlingen en ouders krijgen coaching en ondersteuning op leren leren, schoolse en executieve vaardigheden en gedrag. 

Kansen-
gelijkheid

Het onderwijsinitiatief Vox-klassen van het VOvA is in 2019 uitgegroeid tot een volwaardige school: Vox College. In het schooljaar 2019-2020 zijn de vmbo-leerlingen van de eerste lichting aan hun examenjaar begonnen. Bij Vox College zitten leerlingen van alle onderwijsniveaus bij elkaar en leren zij samen. Zij doen dat veelal in de vorm van projecten. Het Vox College heeft in de media en bij ouders en leerlingen veel belangstelling en speelt een rol in de discussie over het belang van het bieden van gelijke kansen in brede brugklassen.

Vox-klassen groeit uit tot 
volwaardige school: het Vox College

Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) vierde in 2019 haar tienjarig bestaan. In 2009 ontstond het VOvA uit de samenvoeging van het Bredero College en de toenmalige vmbo-scholen van het ROC van Amsterdam. Nieuwe initiatieven hebben opgeleverd dat het VOvA op dit moment negen vo-scholen kent, met een divers onderwijsaanbod: van praktijkonderwijs tot en met vwo+.

Het Bredero Beroepscollege, een van de scholen van het VOvA, heeft vanwege haar techniekaanbod een belangrijk aandeel in het STOA. In het kader van de vernieuwing van leeromgevingen en eigentijdse techniek is in 2019 op het Bredero Beroepscollege het Techlab geopend met hulp van gemeentelijke middelen. Het Techlab biedt scholing in nieuwe techniek en is toegankelijk voor alle scholen van het VOvA en voor leerlingen uit het primair onderwijs.

Het VOvA stelt alles in het werk om te zorgen dat de leerlingen een diploma op een zo hoog mogelijk niveau behalen en zich kunnen ontwikkelen tot jongvolwassenen. Ook in het lustrumjaar is het VOvA gegroeid. De belangstelling voor het VOvA nam, ondanks de krimpende markt in het vmbo en een nagenoeg gelijkblijvend leerlingaantal in de stad, toe.

Onder de naam Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam (STOA) hebben het VOvA, de Esprit Scholengroep, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voorbereidingen getroffen voor een nieuwe techniekschool. In een publiek-private samenwerking wordt daarvoor al duurzaam en intensief samengewerkt met bedrijven. Loopbaanoriëntatie en aantrekkelijk werkgeverschap zijn daarbij belangrijke pijlers. 

Techlab en de 
Techniekschool 
verkennen 
Reflecteren en 

Het jaar 2019 stond in het teken van reflecteren en verkennen. Met de Esprit Scholengroep is bekeken op welke terreinen samenwerking zou kunnen plaatsvinden. Echter, in het najaar van 2019 werd duidelijk dat het VOvA onderdeel blijft van het ROC van Amsterdam - Flevoland, omdat een sterke samenwerking van het VOvA met de mbo-colleges de kansen en mogelijkheden voor leerlingen en studenten in de regio ten goede komt. 

Het VOvA wil een lerende organisatie zijn waarin alle medewerkers zich actief blijven ontwikkelen, met en van elkaar leren en samen naar nieuwe antwoorden zoeken om de organisatie te versterken. Iedere medewerker is een deskundige die durft te delen, uit te proberen en in staat is met collega’s te reflecteren. Professionalisering vormt een belangrijke pijler voor kwaliteit. De leercultuur vormt de basis van het systematisch werken aan kwaliteit en vernieuwing. In 2019 is daarom gestart met het ontwikkelen van een visie op strategisch HR. 


medewerkers 
Professionali-
sering
VOvA

Een belangrijke motor achter de professionalisering van medewerkers is het begeleiden van startende leraren. In 2018-2019 hebben 64 studenten stage gelopen op de Opleidingsschool VOvA.  Medewerkers volgden een werkplekbegeleiderstraining, voor docenten die stagiaires begeleiden, en een schoolopleiderstraining, voor docenten die de taak schoolopleider op zich hebben genomen en ook werkplekbegeleiders ondersteunen en adviseren.