Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Aantal
studenten

4.038

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

67,5%

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

7,2

Tevredenheid
medewerkers

6,8

Tevredenheid
studenten

6,6

MBO College West

Statistieken

MBO College
West
Onze mbo-colleges

MBO College West staat synoniem voor het expertisecentrum Zorg & Welzijn in Groot- Amsterdam. In 2019 was een duidelijke toename van studenten en opleidingsmogelijkheden te zien. Doordat het college jarenlange ervaring heeft met het opleiden in deze sector en goede banden heeft met het werkveld, kan het college deze toegenomen vraag naar opleidingstrajecten goed aan.

Gelijke kansen voor alle studenten: dat is het leidend beginsel van MBO College West. Ook participeert het college in de Community of Urban Education in Amsterdam Nieuw West. Ook basisschool El Khadija, de vmbo-scholen Mundus College en het Comenius College nemen hier aan deel. Docenten worden geschoold in het gedachtengoed van de Transformatieve School van Iliass El Hadioui. Pedagogisch-didactisch handelen staat hierbij centraal, evenals self- en teamefficiency. Dit laatste duidt op een professionele beroepshouding die bepalend is voor een stimulerende opleidingscultuur, alles gericht op een succesvolle schoolloopbaan van de studenten.

Scholing volgens de
de Transformatieve School  

In februari 2019 werd een studiedag georganiseerd voor alle medewerkers over het normatief kader. Oftewel de professionele cultuur, de schoolcodes. Alle 450 medewerkers konden meepraten en met elkaar in discussie gaan over dit thema en de concrete uitwerking ervan op school. Een cultuur waarbij eenduidigheid van normen en waarden voorop staat. Een veilige schoolcultuur is hierop gebaseerd en voorwaardelijk voor het succesvol klimmen op de schoolladder. En dus van vitaal belang voor de student.

Studiedag over het
normatief kader 

Ook voor statushouders is een traject ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Amsterdam waarbij wordt gewerkt aan Nederlands en de beroepsgerichte vakken. Doel is het behalen van een diploma voor de Zorg.


statushouders
Traject voor 

De hybride leeromgeving was het thema van de collegebrede studiedag in november 2019 voor alle medewerkers. Een hybride leeromgeving kan in de praktijk, maar ook in het schoolgebouw worden vormgegeven. Het beroep is de ruggengraat van het leerproces. Fieldlabs en Gildeleren zijn hiervan klinkende voorbeelden. Studenten krijgen op de praktijkplek theorieles van docenten, dus niet meer op school. Beroepsonderwijs in de praktijk, het geleerde meteen toepassen, dat is de essentie van een hybride leeromgeving. Daarbij hoort een stevige samenwerking van praktijkopleider met docent, van de instelling met de opleiding. De concrete invulling vindt plaats langs de lijnen van het model van Ilya Zitter. Op de studiedag zijn de teams hiermee aan de slag gegaan, zo werd daadwerkelijk de lesstof aangepast aan de hybride leeromgeving.


Het collegebrede BPV-bureau opereert op het snijvlak van aanbod en matching met als doel de stages soepel te laten verlopen. Daarbij zijn de ontwikkelingen van de Transformatieve School en hybride leren factoren van belang. Ook in de praktijk zijn de inzichten van het Transformatief Handelen en dan met name de onderzoeksresultaten van ‘Switchen en klimmen’, zoals hierboven genoemd, richtinggevend voor de werkzaamheden op het BPV-bureau. Belangrijk is het scholen van praktijkopleiders in Transformatief Handelen, omdat ook zij in de begeleiding van onze studenten pedagogisch-didactisch handelen.


nieuw jasje
Stages in een 
Hybride
leeromgevingen

Het onderzoek ‘Switchen en klimmen’ van september 2019 is uitgevoerd op MBO College West door het team van Iliass El Hadioui, verbonden aan de Vrije Universiteit. Uit dit onderzoek komt één ding duidelijk naar voren: studenten switchen in de stages bij de zorg naadloos naar de beroepscultuur, de professionele gedragscodes. Dit onderzoek maakt duidelijk dat een professionele cultuur dit automatisch ‘afdwingt’ en dat de student hier ook bij wil horen.

Onderzoek 
‘Switchen en klimmen’

De volgende stap in de scholing Transformatief
Handelen is het verdiepingsprogramma. Hierin worden onder meer expertdocenten volgens het train-de-
trainer-model geschoold zodat binnen het college
een specialistenteam beschikbaar is om deze onderwijskundige en ook organisatorische ontwikkeling te borgen in de organisatie. Naast dit programma worden ook een burgerschapslijn en verdiepende masterclasses voor de ondersteunende diensten, het Loopbaanexpertisecentrum en het managementteam aangeboden.

Verdiepings-
programma

Op MBO College West worden ook buitenschoolse activiteiten georganiseerd. De eerste activiteit was binnen de landelijke actie rond ‘75 jaar vrijheid’. Dit was dan ook het onderwerp van gesprek dat kamervoorzitter Khadija Arib met 100 studenten voerde. Studenten bereidden vragen voor met als thema ‘Wat betekent vrijheid?’.

Wat betekent
vrijheid?

Onder leiding van een gesprekleider ging Khadija Arib in op de vragen. MBO College West wilde hiermee nadrukkelijk aandacht besteden aan dit thema, dat ook en juist van belang is voor de superdiverse studentenpopulatie.  

Onze mbo-colleges
MBO College
West

Gelijke kansen voor alle studenten: dat is het leidend beginsel van MBO College West. Ook participeert het college in de Community of Urban Education in Amsterdam Nieuw West. Ook basisschool El Khadija, de vmbo-scholen Mundus College en het Comenius College nemen hier aan deel. Docenten worden geschoold in het gedachtengoed van de Transformatieve School van Iliass El Hadioui. Pedagogisch-didactisch handelen staat hierbij centraal, evenals self- en teamefficiency. Dit laatste duidt op een professionele beroepshouding die bepalend is voor een stimulerende opleidingscultuur, alles gericht op een succesvolle schoolloopbaan van de studenten.

Studiedag over het
normatief kader 

MBO College West

Statistieken

In februari 2019 werd een studiedag georganiseerd voor alle medewerkers over het normatief kader. Oftewel de professionele cultuur, de schoolcodes. Alle 450 medewerkers konden meepraten en met elkaar in discussie gaan over dit thema en de concrete uitwerking ervan op school. Een cultuur waarbij eenduidigheid van normen en waarden voorop staat. Een veilige schoolcultuur is hierop gebaseerd en voorwaardelijk voor het succesvol klimmen op de schoolladder. En dus van vitaal belang voor de student.

Verdiepings-
programma

De volgende stap in de scholing Transformatief
Handelen is het verdiepingsprogramma. Hierin worden onder meer expertdocenten volgens het train-de-
trainer-model geschoold zodat binnen het college
een specialistenteam beschikbaar is om deze onderwijskundige en ook organisatorische ontwikkeling te borgen in de organisatie. Naast dit programma worden ook een burgerschapslijn en verdiepende masterclasses voor de ondersteunende diensten, het Loopbaanexpertisecentrum en het managementteam aangeboden.

leer-
omgevingen

De hybride leeromgeving was het thema van de collegebrede studiedag in november 2019 voor alle medewerkers. Een hybride leeromgeving kan in de praktijk, maar ook in het schoolgebouw worden vormgegeven. Het beroep is de ruggengraat van het leerproces. Fieldlabs en Gildeleren zijn hiervan klinkende voorbeelden. Studenten krijgen op de praktijkplek theorieles van docenten, dus niet meer op school. Beroepsonderwijs in de praktijk, het geleerde meteen toepassen, dat is de essentie van een hybride leeromgeving. Daarbij hoort een stevige samenwerking van praktijkopleider met docent, van de instelling met de opleiding. De concrete invulling vindt plaats langs de lijnen van het model van Ilya Zitter. Op de studiedag zijn de teams hiermee aan de slag gegaan, zo werd daadwerkelijk de lesstof aangepast aan de hybride leeromgeving.


Ook voor statushouders is een traject ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Amsterdam waarbij wordt gewerkt aan Nederlands en de beroepsgerichte vakken. Doel is het behalen van een diploma voor de Zorg.


MBO College West staat synoniem voor het expertisecentrum Zorg & Welzijn in Groot- Amsterdam. In 2019 was een duidelijke toename van studenten en opleidingsmogelijkheden te zien. Doordat het college jarenlange ervaring heeft met het opleiden in deze sector en goede banden heeft met het werkveld, kan het college deze toegenomen vraag naar opleidingstrajecten goed aan.

Scholing volgens de
de Trans-
formatieve
School  

Het onderzoek ‘Switchen en klimmen’ van september 2019 is uitgevoerd op MBO College West door het team van Iliass El Hadioui, verbonden aan de Vrije Universiteit. Uit dit onderzoek komt één ding duidelijk naar voren: studenten switchen in de stages bij de zorg naadloos naar de beroepscultuur, de professionele gedragscodes. Dit onderzoek maakt duidelijk dat een professionele cultuur dit automatisch ‘afdwingt’ en dat de student hier ook bij wil horen.

Onderzoek 
‘Switchen en klimmen’

Onder leiding van een gesprekleider ging Khadija Arib in op de vragen. MBO College West wilde hiermee nadrukkelijk aandacht besteden aan dit thema, dat ook en juist van belang is voor de superdiverse studentenpopulatie.  

Wat betekent
vrijheid?

Op MBO College West worden ook buitenschoolse activiteiten georganiseerd. De eerste activiteit was binnen de landelijke actie rond ‘75 jaar vrijheid’. Dit was dan ook het onderwerp van gesprek dat kamervoorzitter Khadija Arib met 100 studenten voerde. Studenten bereidden vragen voor met als thema ‘Wat betekent vrijheid?’.

Traject voor 
statushouders
Hybride

Het collegebrede BPV-bureau opereert op het snijvlak van aanbod en matching met als doel de stages soepel te laten verlopen. Daarbij zijn de ontwikkelingen van de Transformatieve School en hybride leren factoren van belang. Ook in de praktijk zijn de inzichten van het Transformatief Handelen en dan met name de onderzoeksresultaten van ‘Switchen en klimmen’, zoals hierboven genoemd, richtinggevend voor de werkzaamheden op het BPV-bureau. Belangrijk is het scholen van praktijkopleiders in Transformatief Handelen, omdat ook zij in de begeleiding van onze studenten pedagogisch-didactisch handelen.


nieuw jasje
Stages in een 

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

Tevredenheid
studenten

Tevredenheid
medewerkers

Aantal
studenten

6,6
6,8
7,2
67,5%
4.038