Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Ook in 2019 werd onderzocht hoe tevreden leerwerkbedrijven zijn over het ROC van Amsterdam – Flevoland. Elke keer als een student zijn of haar stage afrondt, wordt ze gevraagd hun tevredenheid door te geven door een vragenlijst in te vullen. Het rapportcijfer dat praktijkbegeleiders geven aan het ROC van Amsterdam is gelijk aan dat van vorig jaar, een 7,3. Het ROC van Flevoland heeft een hoger rapportcijfer: een 7,9. Het laagste cijfer dat een team haalde is een 6,0.

Tevredenheid 
leerwerkbedrijven  

Het ROC van Amsterdam – Flevoland werkt met tientallen bedrijven samen in publiek-private samenwerkingen (PPS’en). Het bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten proberen daarin gezamenlijk antwoorden te vinden op veranderingen in de beroepspraktijk en in de samenleving. In 2019 startten vier nieuwe PPS’en, waarmee het totale aantal op twaalf uitkomt. De ervaringen worden benut bij het realiseren van hybride onderwijsvormen, iets waar veel teams mee aan de slag zijn. 

Publiek-private 
samenwerking 

Dit kan variëren van de praktijk in de schoolomgeving halen tot volledig opleiden in de beroepspraktijk. House of Logistics is een voorbeeld van de eerste vorm: sinds 2019 heeft House of Logistics een eigen locatie waar theorie en praktijk aan elkaar verbonden worden. Een ontwikkeling naar de laatste vorm zien we bijvoorbeeld bij de Jean School, de Fieldlabs en House of Hospitality. Leren van en met elkaar blijkt een belangrijke succesfactor te zijn.

Alle roc’s en hbo-instellingen in Noord-Holland en Flevoland werken zowel op bestuurlijk niveau als op uitvoeringsniveau in een platform mbo-hbo met elkaar samen. Op alle aspecten van de doorstroom van het mbo naar het hbo worden afspraken gemaakt. Daarbij valt te denken aan keuzedelen, loopbaanbegeleiding en associate degrees. Zo zijn in 2019 de associate degrees Software Engineering en Culinary Professional ontwikkeld.

Overstap mbo-hbo

Duurzaamheid hoog op de agenda
Duurzaamheid en eco-wijsheid staan hoog op de agenda de komende jaren. Zo ook tijdens het jaarlijkste mbo-diner. Op 14 november 2019 kwamen 220 mbo-docenten, mbo-studenten, werkgevers, ambtenaren en andere professionals uit het mbo bij elkaar om tijdens dit jaarlijkse diner van gedachten te wisselen over dit onderwerp.


diverse vraagstukken

Het ROC van Amsterdam – Flevoland werkt in diverse samenwerkingsverbanden aan maatschappelijke en economische vraagstukken. Zo werkt de gemeente Amsterdam samen met de vier mbo-instellingen in Amsterdam aan de MBO Agenda. In maart 2019 heeft de gemeenteraad een nieuwe MBO Agenda vastgesteld. Met deze agenda investeert de gemeente de komende vier jaar 16,3 miljoen euro in het Amsterdamse mbo-onderwijs. De agenda kent twee ambities: toekomstgericht beroepsonderwijs en een optimale schoolloopbaan voor alle studenten. Daarnaast heeft leven lang ontwikkelen meer aandacht gekregen. Een ander voorbeeld is het samenwerkingsverband Kwetsbare Jongeren waar in 2019 voor getekend werd door het ROC van Amsterdam, de gemeente en ROC TOP. 


Gezamenlijk werken aan

Studenten en docenten lieten zien wat zij al doen en wat er nog gedaan moet worden om de Amsterdamse ambitie te realiseren om in 2050 volledig circulair te zijn. Het mbo-diner werd geleid door twee collega’s van MBO College Zuidoost, die voor deze gelegenheid gekleed waren in jurken die door de studenten van de Jeanschool ontworpen en gemaakt waren van gerecycled materiaal.

Binnen het ROC van Amsterdam – Flevoland wordt vanwege de diversiteit aan colleges en opleidingen veel aandacht besteed aan voorlichtingen. In contact met de vo-scholen worden activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Een voorbeeld is de locatiecarrousel. Derdejaars vo-leerlingen hebben dan de mogelijkheid om een mbo-college naar keuze te bezoeken. Het is voor hen vaak een eerste kennismaking met een mbo-school en geeft ze een goed beeld van de sfeer en de mogelijkheden. 

In mei 2019 hebben ruim 900 vo-leerlingen tijdens de locatiecarrousel de mbo-colleges bezocht. Alle voorlichtingsactiviteiten zijn te vinden op de activiteitenkalender op de websites van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland. Daarnaast worden jaarlijks ruim 200 vo-scholen bezocht om leerlingen ouders en mentoren persoonlijk te informeren over de mogelijkheden in het mbo.

Voorlichtingen
Samenwerken in de regio

Het ROC van Amsterdam - Flevoland streeft naar een constante dialoog met haar omgeving om het onderwijs aanbod optimaal te laten aansluiten op het vo, de arbeidsmarkt en het hbo. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met het vo, hbo, gemeenten en het bedrijfsleven.

Het schooljaar 2019-2020 is geopend met een grootschalig symposium voor mentoren, vakdocenten en decanen uit het vo en het mbo. Het symposium had de naam ‘Groeipijn’ en bezag de overstap vo-mbo vanuit diverse invalshoeken. Centraal stond de ‘groeipijn’ die leerlingen ondervinden bij de overstap naar een andere schoolsoort, maar ook was er aandacht voor de ‘groeipijnen’ van vakdocenten, mentoren en decanen, veroorzaakt door het zich constant ontwikkelende onderwijs. Dat het symposium in een behoefte voorziet, mag blijken uit de belangstelling: het werd bezocht door mentoren en decanen van 76 verschillende vo-instellingen.


Symposium ‘Groeipijn’
Samenwerken
in de regio

Het ROC van Amsterdam - Flevoland streeft naar een constante dialoog met haar omgeving om het onderwijs aanbod optimaal te laten aansluiten op het vo, de arbeidsmarkt en het hbo. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met het vo, hbo, gemeenten en het bedrijfsleven.

Het schooljaar 2019-2020 is geopend met een grootschalig symposium voor mentoren, vakdocenten en decanen uit het vo en het mbo. Het symposium had de naam ‘Groeipijn’ en bezag de overstap vo-mbo vanuit diverse invalshoeken. Centraal stond de ‘groeipijn’ die leerlingen ondervinden bij de overstap naar een andere schoolsoort, maar ook was er aandacht voor de ‘groeipijnen’ van vakdocenten, mentoren en decanen, veroorzaakt door het zich constant ontwikkelende onderwijs. Dat het symposium in een behoefte voorziet, mag blijken uit de belangstelling: het werd bezocht door mentoren en decanen van 76 verschillende vo-instellingen.


Symposium ‘Groeipijn’

Binnen het ROC van Amsterdam – Flevoland wordt vanwege de diversiteit aan colleges en opleidingen veel aandacht besteed aan voorlichtingen. In contact met de vo-scholen worden activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Een voorbeeld is de locatiecarrousel. Derdejaars vo-leerlingen hebben dan de mogelijkheid om een mbo-college naar keuze te bezoeken. Het is voor hen vaak een eerste kennismaking met een mbo-school en geeft ze een goed beeld van de sfeer en de mogelijkheden. 

In mei 2019 hebben ruim 900 vo-leerlingen tijdens de locatiecarrousel de mbo-colleges bezocht. Alle voorlichtingsactiviteiten zijn te vinden op de activiteitenkalender op de websites van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland. Daarnaast worden jaarlijks ruim 200 vo-scholen bezocht om leerlingen ouders en mentoren persoonlijk te informeren over de mogelijkheden in het mbo.

Voorlichtingen

Alle roc’s en hbo-instellingen in Noord-Holland en Flevoland werken zowel op bestuurlijk niveau als op uitvoeringsniveau in een platform mbo-hbo met elkaar samen. Op alle aspecten van de doorstroom van het mbo naar het hbo worden afspraken gemaakt. Daarbij valt te denken aan keuzedelen, loopbaanbegeleiding en associate degrees. Zo zijn in 2019 de associate degrees Software Engineering en Culinary Professional ontwikkeld.

Overstap mbo-hbo

Het ROC van Amsterdam – Flevoland werkt met tientallen bedrijven samen in publiek-private samenwerkingen (PPS’en). Het bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten proberen daarin gezamenlijk antwoorden te vinden op veranderingen in de beroepspraktijk en in de samenleving. In 2019 startten vier nieuwe PPS’en, waarmee het totale aantal op twaalf uitkomt. De ervaringen worden benut bij het realiseren van hybride onderwijsvormen, iets waar veel teams mee aan de slag zijn. 

Publiek-private 
samenwerking 

Dit kan variëren van de praktijk in de schoolomgeving halen tot volledig opleiden in de beroepspraktijk. House of Logistics is een voorbeeld van de eerste vorm: sinds 2019 heeft House of Logistics een eigen locatie waar theorie en praktijk aan elkaar verbonden worden. Een ontwikkeling naar de laatste vorm zien we bijvoorbeeld bij de Jean School, de Fieldlabs en House of Hospitality. Leren van en met elkaar blijkt een belangrijke succesfactor te zijn.

Ook in 2019 werd onderzocht hoe tevreden leerwerkbedrijven zijn over het ROC van Amsterdam – Flevoland. Elke keer als een student zijn of haar stage afrondt, wordt ze gevraagd hun tevredenheid door te geven door een vragenlijst in te vullen. Het rapportcijfer dat praktijkbegeleiders geven aan het ROC van Amsterdam is gelijk aan dat van vorig jaar, een 7,3. Het ROC van Flevoland heeft een hoger rapportcijfer: een 7,9. Het laagste cijfer dat een team haalde is een 6,0.

Tevredenheid 
leerwerk-
bedrijven  

Duurzaamheid hoog op de agenda
Duurzaamheid en eco-wijsheid staan hoog op de agenda de komende jaren. Zo ook tijdens het jaarlijkste mbo-diner. Op 14 november 2019 kwamen 220 mbo-docenten, mbo-studenten, werkgevers, ambtenaren en andere professionals uit het mbo bij elkaar om tijdens dit jaarlijkse diner van gedachten te wisselen over dit onderwerp.


diverse vraagstukken

Het ROC van Amsterdam – Flevoland werkt in diverse samenwerkingsverbanden aan maatschappelijke en economische vraagstukken. Zo werkt de gemeente Amsterdam samen met de vier mbo-instellingen in Amsterdam aan de MBO Agenda. In maart 2019 heeft de gemeenteraad een nieuwe MBO Agenda vastgesteld. Met deze agenda investeert de gemeente de komende vier jaar 16,3 miljoen euro in het Amsterdamse mbo-onderwijs. De agenda kent twee ambities: toekomstgericht beroepsonderwijs en een optimale schoolloopbaan voor alle studenten. Daarnaast heeft leven lang ontwikkelen meer aandacht gekregen. Een ander voorbeeld is het samenwerkingsverband Kwetsbare Jongeren waar in 2019 voor getekend werd door het ROC van Amsterdam, de gemeente en ROC TOP. 


Gezamenlijk werken aan

Studenten en docenten lieten zien wat zij al doen en wat er nog gedaan moet worden om de Amsterdamse ambitie te realiseren om in 2050 volledig circulair te zijn. Het mbo-diner werd geleid door twee collega’s van MBO College Zuidoost, die voor deze gelegenheid gekleed waren in jurken die door de studenten van de Jeanschool ontworpen en gemaakt waren van gerecycled materiaal.

Samen-
werken
in de regio