Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

In het kader van de reis naar 2020 vindt elk jaar jaar de Management Conferentie plaats. Een conferentie waar management en beleidsmedewerkers bijeenkomen om te praten over actuele vraagstukken. Elk jaar wordt deze conferentie door een ander college georganiseerd. 

Management 
Conferentie 2019 

Dit keer was MBO College Zuidoost aan de beurt met als thema ‘De kansen van onzekerheid’. De aanwezigen maakten kennis met het veelzijdige Amsterdam-Zuidoost en de vraagstukken die daar liggen.

In de middag gingen de gasten in zeven werkplaatssessies uiteen en daar met elkaar in gesprek over hardnekkige vraagstukken. Zoals een werksessie met speeddates tussen meer en minder ervaren opleidingsmanager, om inzichten met elkaar te delen en van elkaar te leren. Of een sessie over het faciliteren van teamontwikkeling, het organiseren van lesevaluaties of het schetsen van de contouren van het nieuwe beroepsonderwijs. Bekijk het filmpje voor een impressie van de dag.

In het voorjaar van 2019 is de Kwaliteitsagenda 2019-2022 van het ROC van Amsterdam – Flevoland door de minister goedgekeurd. Hiermee is de basis gelegd voor behoud en versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Door de Kwaliteitsagenda te verbinden met de meerjarenstrategie van de instelling wint hij aan effectiviteit. De meerjarenstrategie loopt echter in 2020 af. Daarom is in de Kwaliteitsagenda opgenomen dat met de herijking van de meerjarenstrategie ook de Kwaliteitsagenda tegen het licht van de nieuwe ontwikkelingen wordt gehouden.

Ontstaan 
kwaliteitsagenda

In de Kwaliteitsagenda staan de volgende vijf thema’s centraal:

Een flexibele mbo-instelling zijn die vanuit de ruimte voor mbo-colleges en de koers op ‘elk team een superschool’ studenten op een plezierige manier díe bagage meegeven die rijkere kansen biedt in de werk- en leefwereld.

Kwetsbare jongeren de kansen bieden om passend bij hun talent en mogelijkheden een kwalificatie te behalen met perspectief op werk dan wel doorstroom naar vervolgonderwijs.

Lees meer over de Kwaliteitsagenda in ons jaarverslag.

De positie als onderwijsaanbieder op het gebied van leven lang ontwikkelen verkennen en vertalen naar stappen in het aanbod. Kansen bieden voor studenten en werknemers en met name de alumni op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt.  

Studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt van nu én morgen door het bieden van voortdurend actueel onderwijs in goede afstemming met het werkveld.

Jongeren laten groeien en begeleiden naar een diploma op een niveau dat past bij hun talent.

In 2019 is een start gemaakt gestart met het evalueren van de meerjarenstrategie. Is het gelukt de vraagstukken van het onderwijs altijd centraal te stellen? Ervaren studenten dat zij op een superschool zitten? Is er meer ruimte voor verschillen tussen studenten? Is de samenwerking met bedrijven en instellingen verbeterd? Zijn de teams weerbaarder en flexibeler geworden? Op basis van de evaluatie zal duidelijk worden welke componenten worden omarmd, welke componenten worden opgeruimd en welke nieuwe aspecten worden toegevoegd.

Evaluatie
meerjarenstrategie
Reis naar 2020

De meerjarenstrategie koerst op elk team een superschool in 2020. Deze ambitie is gebaseerd op het antwoord dat studenten gaven op de vraag wat hun idee was over de ambitie voor 2020: “Elk team zou voor zijn studenten een superschool moeten zijn.” Het sluit aan bij onze overtuiging dat het team als hart van het onderwijs het best in staat is passende keuzes te maken, omdat de teamleden als geen ander het zicht hebben op de mogelijkheden van de student en tevens in verbinding staan met het werkveld en de vervolgopleidingen. Wat dat precies betekent om een superschool te zijn, bepalen de teams in nauw overleg met de studenten, ouders, het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs.

Elk team een


superschool
Reis naar
 2020

De meerjarenstrategie koerst op elk team een superschool in 2020. Deze ambitie is gebaseerd op het antwoord dat studenten gaven op de vraag wat hun idee was over de ambitie voor 2020: “Elk team zou voor zijn studenten een superschool moeten zijn.” Het sluit aan bij onze overtuiging dat het team als hart van het onderwijs het best in staat is passende keuzes te maken, omdat de teamleden als geen ander het zicht hebben op de mogelijkheden van de student en tevens in verbinding staan met het werkveld en de vervolgopleidingen. Wat dat precies betekent om een superschool te zijn, bepalen de teams in nauw overleg met de studenten, ouders, het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs.

In het voorjaar van 2019 is de Kwaliteitsagenda 2019-2022 van het ROC van Amsterdam – Flevoland door de minister goedgekeurd. Hiermee is de basis gelegd voor behoud en versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Door de Kwaliteitsagenda te verbinden met de meerjarenstrategie van de instelling wint hij aan effectiviteit. De meerjarenstrategie loopt echter in 2020 af. Daarom is in de Kwaliteitsagenda opgenomen dat met de herijking van de meerjarenstrategie ook de Kwaliteitsagenda tegen het licht van de nieuwe ontwikkelingen wordt gehouden.

Ontstaan 
kwaliteits-
agenda

In de Kwaliteitsagenda staan de volgende vijf thema’s centraal:

Een flexibele mbo-instelling zijn die vanuit de ruimte voor mbo-colleges en de koers op ‘elk team een superschool’ studenten op een plezierige manier díe bagage meegeven die rijkere kansen biedt in de werk- en leefwereld.

Kwetsbare jongeren de kansen bieden om passend bij hun talent en mogelijkheden een kwalificatie te behalen met perspectief op werk dan wel doorstroom naar vervolgonderwijs.

Lees meer over de Kwaliteitsagenda in ons jaarverslag.

Studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt van nu én morgen door het bieden van voortdurend actueel onderwijs in goede afstemming met het werkveld.

Jongeren laten groeien en begeleiden naar een diploma op een niveau dat past bij hun talent.

Elk team een


superschool

De positie als onderwijsaanbieder op het gebied van leven lang ontwikkelen verkennen en vertalen naar stappen in het aanbod. Kansen bieden voor studenten en werknemers en met name de alumni op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt.  

In het kader van de reis naar 2020 vindt elk jaar jaar de Management Conferentie plaats. Een conferentie waar management en beleidsmedewerkers bijeenkomen om te praten over actuele vraagstukken. Elk jaar wordt deze conferentie door een ander college georganiseerd. 

Dit keer was MBO College Zuidoost aan de beurt met als thema ‘De kansen van onzekerheid’. De aanwezigen maakten kennis met het veelzijdige Amsterdam-Zuidoost en de vraagstukken die daar liggen.

In de middag gingen de gasten in zeven werkplaatssessies uiteen en daar met elkaar in gesprek over hardnekkige vraagstukken. Zoals een werksessie met speeddates tussen meer en minder ervaren opleidingsmanager, om inzichten met elkaar te delen en van elkaar te leren. Of een sessie over het faciliteren van teamontwikkeling, het organiseren van lesevaluaties of het schetsen van de contouren van het nieuwe beroepsonderwijs. Bekijk het filmpje voor een impressie van de dag.

Management 
Conferentie 2019 

In 2019 is een start gemaakt gestart met het evalueren van de meerjarenstrategie. Is het gelukt de vraagstukken van het onderwijs altijd centraal te stellen? Ervaren studenten dat zij op een superschool zitten? Is er meer ruimte voor verschillen tussen studenten? Is de samenwerking met bedrijven en instellingen verbeterd? Zijn de teams weerbaarder en flexibeler geworden? Op basis van de evaluatie zal duidelijk worden welke componenten worden omarmd, welke componenten worden opgeruimd en welke nieuwe aspecten worden toegevoegd.

Evaluatie
meerjaren-
strategie
Reis naar
 2020