Alle mbo-colleges binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland hebben een studentenraad waarvan de leden vertegenwoordigd zijn in de Centrale Studentenraad. Zij behartigen de belangen van de studenten. In werkgroepen richten de leden zich op speerpunten die doorgezet worden naar de studentenraden op de mbo-colleges. Voor de Centrale Studentenraad stond 2019 in het teken van de kwaliteit van de medezeggenschap. 

In juli studeerden veel oude studentenraadleden af en daarmee stroomde ook veel kennis de school uit. Het nieuwe bestuur kwam met het plan om een informatieboekje samen te stellen dat studentenraden en andere geïnteresseerden voorziet van alle kennis die nodig is om een studentenraad draaiende te houden. Ook bevat het boekje een meerjarenplan voor het fundamenteel versterken van de medezeggenschap.

Duurzaamheid
Een tweede onderwerp van belang was in 2019 het verbeteren van het klimaat en de gezondheid van studenten. Het lange-termijndoel van de Centrale Studentenraad is dat studenten uit zichzelf gaan nadenken over de invloed die zij hebben op de maatschappij in het kader van verduurzamen. De Centrale Studentenraad wil daar zelf aan bijdragen door acties te organiseren, zoals een warme-truiendag en een plasticinzamelactie. Daarnaast zoekt de Centrale Studentenraad verbinding met interne duurzaamheidsprojecten die al lopen.

Van de mbo-colleges verwacht de Centrale studentenraad in de eerste plaats voorbeeldgedrag. Denk aan stoppen met wegwerpbekertjes minder printen. Daarnaast moeten studenten gezonde keuzes kunnen maken. Mbo-colleges kunnen bijvoorbeeld gezonde alternatieven in de kantine stimuleren door de prijs te verlagen of zelfs fruit kosteloos beschikbaar stellen. En als laatste moet het onderwerp duurzaamheid natuurlijk verankerd zijn in de lesstof.


Studentenraad

Het gemiddelde cijfer dat studenten voor hun opleiding gaven, steeg bij het ROC van Flevoland van een 6,4 naar een 6,8. Bij het ROC van Amsterdam bleef het net als vorig jaar een 6,6. De respons was bij beide instellingen voldoende voor een representatief beeld: 45 procent bij het ROC van Amsterdam en 54 procent bij het ROC van Flevoland. Het afnemen van het onderzoek naar de tevredenheid van studenten verliep dit jaar bijzonder voorspoedig. Door de geautomatiseerde afname was de enquête op elke device in te vullen en is het mogelijk te rapporteren op alle studentkenmerken en organieke niveaus. Bij de resultaten moet wel worden aangegeven dat er grote verschillen te zien zijn tussen de teams.

Studenttevredenheid

Om studenten te motiveren om het beste uit zichzelf te halen, organiseert ieder mbo-college binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland diverse excellentietrajecten. Deze trajecten zijn een verzwaring van het bestaande curriculum en kunnen verbredend dan wel verdiepend zijn. Ze zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd in samenspraak met brancheverenigingen, bedrijven en/of regionale samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn het halen van branchecertificaten, een extra curriculair programma, extra stage of het meedoen aan wedstrijden. 


Excelleren

Een voorbeeld van dit laatste is Skills Heroes, de landelijke vakwedstrijden voor mbo-studenten. 150 studenten van het ROC van Amsterdam – Flevoland hielpen mee bij de organisatie van het event in maart 2019. Uiteindelijk behaalden onze studenten zeven medailles tijdens de landelijke finales. Studenten Nohelis van der Wiele (hotelreceptie) en Jasper Panis (kok) bemachtigden hiermee een plaats tijden de wereldkampioenschappen van Skills in augustus, gehouden in Kazan, Rusland.

Onze studenten
Aantal studenten

In 2019 groeide het studentenaantal bij het ROC van Amsterdam – Flevoland. Het toelatingsrecht is daarop mogelijk van invloed geweest. Ook is het aantal BBL-studenten, waarbij werken en leren gecombineerd wordt, gegroeid. Dat heeft te maken met de opgaande conjunctuur.

Onze
studenten

In 2019 groeide het studentenaantal bij het ROC van Amsterdam – Flevoland. Het toelatingsrecht is daarop mogelijk van invloed geweest. Ook is het aantal BBL-studenten, waarbij werken en leren gecombineerd wordt, gegroeid. Dat heeft te maken met de opgaande conjunctuur.

Alle mbo-colleges binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland hebben een studentenraad waarvan de leden vertegenwoordigd zijn in de Centrale Studentenraad. Zij behartigen de belangen van de studenten. In werkgroepen richten de leden zich op speerpunten die doorgezet worden naar de studentenraden op de mbo-colleges. Voor de Centrale Studentenraad stond 2019 in het teken van de kwaliteit van de medezeggenschap. 

In juli studeerden veel oude studentenraadleden af en daarmee stroomde ook veel kennis de school uit. Het nieuwe bestuur kwam met het plan om een informatieboekje samen te stellen dat studentenraden en andere geïnteresseerden voorziet van alle kennis die nodig is om een studentenraad draaiende te houden. Ook bevat het boekje een meerjarenplan voor het fundamenteel versterken van de medezeggenschap.

Student-
tevredenheid

Duurzaamheid
Een tweede onderwerp van belang was in 2019 het verbeteren van het klimaat en de gezondheid van studenten. Het lange-termijndoel van de Centrale Studentenraad is dat studenten uit zichzelf gaan nadenken over de invloed die zij hebben op de maatschappij in het kader van verduurzamen. De Centrale Studentenraad wil daar zelf aan bijdragen door acties te organiseren, zoals een warme-truiendag en een plasticinzamelactie. Daarnaast zoekt de Centrale Studentenraad verbinding met interne duurzaamheidsprojecten die al lopen.

Van de mbo-colleges verwacht de Centrale studentenraad in de eerste plaats voorbeeldgedrag. Denk aan stoppen met wegwerpbekertjes minder printen. Daarnaast moeten studenten gezonde keuzes kunnen maken. Mbo-colleges kunnen bijvoorbeeld gezonde alternatieven in de kantine stimuleren door de prijs te verlagen of zelfs fruit kosteloos beschikbaar stellen. En als laatste moet het onderwerp duurzaamheid natuurlijk verankerd zijn in de lesstof.


Studenten-
raad

Het gemiddelde cijfer dat studenten voor hun opleiding gaven, steeg bij het ROC van Flevoland van een 6,4 naar een 6,8. Bij het ROC van Amsterdam bleef het net als vorig jaar een 6,6. De respons was bij beide instellingen voldoende voor een representatief beeld: 45 procent bij het ROC van Amsterdam en 54 procent bij het ROC van Flevoland. Het afnemen van het onderzoek naar de tevredenheid van studenten verliep dit jaar bijzonder voorspoedig. Door de geautomatiseerde afname was de enquête op elke device in te vullen en is het mogelijk te rapporteren op alle studentkenmerken en organieke niveaus. Bij de resultaten moet wel worden aangegeven dat er grote verschillen te zien zijn tussen de teams.

Aantal studenten

Om studenten te motiveren om het beste uit zichzelf te halen, organiseert ieder mbo-college binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland diverse excellentietrajecten. Deze trajecten zijn een verzwaring van het bestaande curriculum en kunnen verbredend dan wel verdiepend zijn. Ze zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd in samenspraak met brancheverenigingen, bedrijven en/of regionale samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn het halen van branchecertificaten, een extra curriculair programma, extra stage of het meedoen aan wedstrijden. 


Excelleren

Een voorbeeld van dit laatste is Skills Heroes, de landelijke vakwedstrijden voor mbo-studenten. 150 studenten van het ROC van Amsterdam – Flevoland hielpen mee bij de organisatie van het event in maart 2019. Uiteindelijk behaalden onze studenten zeven medailles tijdens de landelijke finales. Studenten Nohelis van der Wiele (hotelreceptie) en Jasper Panis (kok) bemachtigden hiermee een plaats tijden de wereldkampioenschappen van Skills in augustus, gehouden in Kazan, Rusland.

Onze
studenten

Over ons

Het ROC van Amsterdam – Flevoland verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen veertien onderwijsdomeinen. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan en het ROC van Flevoland zo’n 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt op de verschillende mbo-colleges gegeven. Het ROC van Amsterdam heeft negen mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum. Het ROC van Flevoland heeft drie mbo-colleges, twee in Almere en één in Lelystad. Het onderwijs op de mbo-colleges is kleinschalig georganiseerd, een student heeft voornamelijk te maken met de afdeling waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. Het ROC van Amsterdam – Flevoland kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de student.


Kijk voor meer informatie op rocva.nl of rocvanflevoland.nl/.


Neem contact op

Heb je vragen of opmerkingen? Vul het contactformulier in.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Deel deze pagina

Deel een pagina uit dit Jaarmagazine via de volgende kanalen.

Zoek in Jaarmagazine

Vul een zoekterm in om het Jaarmagazine te doorzoeken.

Vul minimaal 3 karakters in.