Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Goed werkgeverschap

In het kader van goed werkgeverschap zijn het afgelopen jaar diverse initiatieven ontplooid. Zo is er een inwerkprogramma van 100 uur voor startende docenten en ontvangen nieuwe medewerkers een welkomstmagazine waarin meer verteld wordt over de visie, cultuur en organisatie van het ROC van Amsterdam – Flevoland. Daarnaast kwam in 2019 het nieuwe functiehuis tot stand. 

Het voornaamste doel was om de functies meer generiek te beschrijven, zodat wanneer zich nieuwe taken aandienen, niet meteen een nieuwe functie in het leven hoeft te worden geroepen. In 2019 werd daarnaast een plan voltooid om de werkdruk van medewerkers te verlichten en is in het kader van vitaliteit op een aantal colleges een preventief medisch onderzoek aangeboden. De rest van de organisatie volgt in 2020.

De tevredenheid van medewerkers wordt eens in de twee jaar gemeten. Het jaar 2019 is echter overgeslagen om in de pas te lopen met de planning van de MBO Raad. In februari 2020 is het medewerkersonderzoek weer uitgezet. Het onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd liet zien dat alle mbo-colleges ten opzichte van 2015 stegen op de onderwerpen tevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid. De medewerkers waardeerden de bestaande mogelijkheden om zich te ontwikkelen en waren doorgaans tevreden over hun leidinggevende. Onderwerpen die aandacht behoefden waren werkdruk en faciliteiten (lokalen en computers).

Tevredenheid
medewerkers
Ondernemingsraad

In het voorjaar van 2019 vonden de verkiezingen plaats voor de Ondernemingsraad (OR) en de Onderdeelcommissies. In totaal zijn bijna zestig medewerkers actief in de medezeggenschap. Om hun rol goed te kunnen vervullen, is het van belang dat zij goede contacten hebben met diverse partijen. Zo onderhoudt de OR nauw contact met de Centrale Studentenraad, de directeuren van dienst, de arbodienst, de ombudsman, de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraden van de roc’s in de vier grote steden. 

Grote thema’s die van de oude op de nieuwe raad werden overgedragen waren het beleid op werving en selectie van medewerkers en het werkdrukplan. Daarnaast buigt de nieuwe OR zich onder meer over de eisen waaraan een digitale leeromgeving moet voldoen en de effecten van het bindend studieadvies.

Tweedaagse
Tijdens een tweedaagse sessie in november 2019 boog de nieuwe OR zich over haar kernwaarden. Diversiteit, openheid en transparantie zijn voor de OR belangrijke kernwaarden. Ook ging de OR het gesprek aan met de Raad van Bestuur over thema’s als de kwaliteit van het onderwijs, de veranderende student, het imago van het mbo en de krimp in de sector. Dit met het oog op de ontwikkeling van de meerjarenstrategie 2021-2025.


Aantrekken en behouden
van goede krachten

Ook in 2019 was de krapte op de arbeidsmarkt merkbaar. Het vraagt steeds meer inspanningen om vacatures ingevuld te krijgen en soms staan vacatures langer open dan gewenst. Het ROC van Amsterdam – Flevoland en het VOvA nemen daarom actief deel aan de Taskforce Lerarentekort van de gemeente Amsterdam. Daarnaast worden eigen initiatieven ontplooid om goede medewerkers te vinden en te behouden. Een van die initiatieven is het organiseren van matchingsbijeenkomsten. Deze hebben tot doel om goede medewerkers van wie het contract niet verlengd kan worden, te behouden. Alleen dan op een andere plek binnen de organisatie.

Meer dan een docent
In 2019 zijn daarnaast de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe werken-bij campagne genaamd ‘Meer dan een docent’. In de campagne staan onze eigen medewerkers als ambassadeurs in de spotlights. Ook is er een nieuwe werken-bij-site ontstaan. Werkzoekenden kunnen hier onder andere een eigen profiel aanmaken en een vacature-alert instellen. Daarnaast is er een onderscheid gemaakt tussen in- en externe vacatures en zijn vacatures voor zij-instromers duidelijker zichtbaar. Het systeem biedt ook mogelijkheden voor het aanmaken van talentpools, beschikbaar voor de hele organisatie.


mede-
werkers
Onze
Onze medewerkers

In december 2019 telde het ROC van Amsterdam – Flevoland 3374,6 fte. Dat is 29,7 fte meer dan in 2018. Hoewel de meerderheid van de medewerkers nog altijd ouder dan 40 jaar is, daalt de gemiddelde leeftijd langzaam maar zeker: van 49 jaar in 2015 naar 46,9 in 2018 en in 2019. De verhouding onderwijzend personeel (71 procent), onderwijs ondersteunend personeel (28 procent) en directie en management (1 procent), bleef nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 2018.

In december 2019 telde het ROC van Amsterdam – Flevoland 3374,6 fte. Dat is 29,7 fte meer dan in 2018. Hoewel de meerderheid van de medewerkers nog altijd ouder dan 40 jaar is, daalt de gemiddelde leeftijd langzaam maar zeker: van 49 jaar in 2015 naar 46,9 in 2018 en in 2019. De verhouding onderwijzend personeel (71 procent), onderwijs ondersteunend personeel (28 procent) en directie en management (1 procent), bleef nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 2018.

De tevredenheid van medewerkers wordt eens in de twee jaar gemeten. Het jaar 2019 is echter overgeslagen om in de pas te lopen met de planning van de MBO Raad. In februari 2020 is het medewerkersonderzoek weer uitgezet. Het onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd liet zien dat alle mbo-colleges ten opzichte van 2015 stegen op de onderwerpen tevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid. De medewerkers waardeerden de bestaande mogelijkheden om zich te ontwikkelen en waren doorgaans tevreden over hun leidinggevende. Onderwerpen die aandacht behoefden waren werkdruk en faciliteiten (lokalen en computers).

Tevredenheid
medewerkers
Medezeggen-
schapsraad

In het voorjaar van 2019 vonden de verkiezingen plaats voor de Ondernemingsraad (OR) en de Onderdeelcommissies. In totaal zijn bijna zestig medewerkers actief in de medezeggenschap. Om hun rol goed te kunnen vervullen, is het van belang dat zij goede contacten hebben met diverse partijen. Zo onderhoudt de OR nauw contact met de Centrale Studentenraad, de directeuren van dienst, de arbodienst, de ombudsman, de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraden van de roc’s in de vier grote steden. 

Grote thema’s die van de oude op de nieuwe raad werden overgedragen waren het beleid op werving en selectie van medewerkers en het werkdrukplan. Daarnaast buigt de nieuwe OR zich onder meer over de eisen waaraan een digitale leeromgeving moet voldoen en de effecten van het bindend studieadvies.

Tweedaagse
Tijdens een tweedaagse sessie in november 2019 boog de nieuwe OR zich over haar kernwaarden. Diversiteit, openheid en transparantie zijn voor de OR belangrijke kernwaarden. Ook ging de OR het gesprek aan met de Raad van Bestuur over thema’s als de kwaliteit van het onderwijs, de veranderende student, het imago van het mbo en de krimp in de sector. Dit met het oog op de ontwikkeling van de meerjarenstrategie 2021-2025.


Aantrekken en behouden
van goede krachten

Ook in 2019 was de krapte op de arbeidsmarkt merkbaar. Het vraagt steeds meer inspanningen om vacatures ingevuld te krijgen en soms staan vacatures langer open dan gewenst. Het ROC van Amsterdam – Flevoland en het VOvA nemen daarom actief deel aan de Taskforce Lerarentekort van de gemeente Amsterdam. Daarnaast worden eigen initiatieven ontplooid om goede medewerkers te vinden en te behouden. Een van die initiatieven is het organiseren van matchingsbijeenkomsten. Deze hebben tot doel om goede medewerkers van wie het contract niet verlengd kan worden, te behouden. Alleen dan op een andere plek binnen de organisatie.

Meer dan een docent
In 2019 zijn daarnaast de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe werken-bij campagne genaamd ‘Meer dan een docent’. In de campagne staan onze eigen medewerkers als ambassadeurs in de spotlights. Ook is er een nieuwe werken-bij-site ontstaan. Werkzoekenden kunnen hier onder andere een eigen profiel aanmaken en een vacature-alert instellen. Daarnaast is er een onderscheid gemaakt tussen in- en externe vacatures en zijn vacatures voor zij-instromers duidelijker zichtbaar. Het systeem biedt ook mogelijkheden voor het aanmaken van talentpools, beschikbaar voor de hele organisatie.


Goed werk-
geverschap

In het kader van goed werkgeverschap zijn het afgelopen jaar diverse initiatieven ontplooid. Zo is er een inwerkprogramma van 100 uur voor startende docenten en ontvangen nieuwe medewerkers een welkomstmagazine waarin meer verteld wordt over de visie, cultuur en organisatie van het ROC van Amsterdam – Flevoland. Daarnaast kwam in 2019 het nieuwe functiehuis tot stand. 

Het voornaamste doel was om de functies meer generiek te beschrijven, zodat wanneer zich nieuwe taken aandienen, niet meteen een nieuwe functie in het leven hoeft te worden geroepen. In 2019 werd daarnaast een plan voltooid om de werkdruk van medewerkers te verlichten en is in het kader van vitaliteit op een aantal colleges een preventief medisch onderzoek aangeboden. De rest van de organisatie volgt in 2020.

Onze
mede-
werkers