Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Aantal
studenten

6.025

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

61,7%

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

7,3

Tevredenheid
medewerkers

7,0

Tevredenheid
studenten

6,6

MBO College Hilversum

Statistieken

MBO College
Hilversum
Onze mbo-colleges

MBO College Hilversum gelooft dat onderwijs ‘levensecht’ moet zijn. Dat betekent dat het onderwijs in nauwe samenwerking met bedrijven wordt georganiseerd, zodat de studenten optimaal worden voorbereid op de dynamische arbeidsmarkt. ‘Levensecht leren’ betekent voor MBO College Hilversum ook het ontwikkelen van karakter, een positieve houding en persoonlijke zingeving. Aandacht voor een ieders plek in de wereld en de versterking van het persoonlijk leiderschap van de studenten.

Co-creatie staat centraal in de werkwijze van het college. Dit betekent dat docenten, studenten en partners samen werken aan het doel: toekomstbestendige studenten opleiden binnen de context van levensecht leren. Contextrijk leren, een individuele benadering (‘ik zie jou’) en eigentijds en uitdagend onderwijs zijn daarbij de speerpunten. In 2019 lag de focus op het verder uitbouwen van het speerpunt contextrijk leren.

Een van de subthema’s van contextrijk leren is ‘beroepsperspectief en loopbaanontwikkeling’. Daarbij hoort ook het ontwikkelen van (nieuwe) opleidingen waarbij het aanbod aansluit bij de ontwikkelingen in de markt en van de student. De nieuwe opleidingen Smart Retail & Logistics en Zorgprofessional+ zijn hiervan mooie voorbeelden.

die aansluiten bij 
Nieuwe opleidingen 
de markt
Logistics
Smart Retail &
Zorgprofessional+


De Retail, commercie en het ondernemerschap zijn in een complete transitie en transformatie. Mede door sterk veranderend klantgedrag, maar vooral door de digitalisering en e-commerce, staan verdienmodellen en marges onder druk en begeeft de branche zich in zwaar weer. Daarnaast ontstaan nieuwe kansen op terreinen van de Retail die zich sterk ontwikkelen. De digitalisering, e-commerce en logistiek zijn hierin belangrijke componenten. Dit vraagt om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en dicht bij de markt staan. De nieuwe opleiding Smart Retail & Logistics speelt in op deze ontwikkelingen.

Ook een mooi voorbeeld van contextrijk leren is de nieuwe opleiding Zorgprofessional+. Een hybride BBL-opleiding tot verzorgende IG/maatschappelijke zorg die is ontstaan in co-creatie met zorginstelling Vivium. De opleiding gaat uit van de behoefte van de student. Zo staat de omgeving centraal voor het leren van de student en heeft elke student een eigen leerroute. Binnen het netwerk van Vivium worden er experts betrokken die workshops geven aan de studenten. Een leercoach begeleidt en organiseert het onderwijs rondom de student, een skills coach coacht studenten op de zogeheten 21st century skills.

Een ander subthema is het inrichten van hybride, contextrijke onderwijsprogramma’s. Daarbij hoort het mogelijk maken van cross-overs en cross-sectorale samenwerkingen. De collegebrede keuzedelen zijn hiervan een mooi voorbeeld.

Verruiming keuzedelen
Het onderwijs zoekt continu naar manieren om studenten meer keuzemogelijkheden te bieden in het opdoen van extra kennis en het aanleren van 21st century skills, passend bij de huidige vraag van de maatschappij en de arbeidsmarkt in het bijzonder. In het kader van deze flexibilisering van het onderwijs, is MBO College Hilversum op zoek gegaan naar optimalisatie van de samenwerking binnen het college. Met ruim 120 opleidingen binnen 10 verschillende sectoren beschikt het college over een rijkheid die met elkaar gedeeld kan worden.

Vanuit die gedachte worden de keuzedelen breder aangeboden dan bekende configuraties per opleiding. Zo kan een ICT-student bijvoorbeeld een keuzedeel bij Media volgen of een modestudent bij Haarverzorging. Zo hebben studenten écht iets te kiezen en kunnen ze eens een kijkje nemen in een andere keuken. Mogelijk ontstaan er nieuwe inzichten en cross-overs voor de toekomst.


In hoeverre MBO College Hilversum erin slaagt om onder meer contextrijk leren daadwerkelijk vorm te geven in de praktijk, wordt getoetst bij de studenten. Zij staan immers centraal. Binnen MBO College Hilversum wordt zo twee maal per jaar de Week van de Lesevaluatie georganiseerd. Tijdens deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor lesevaluatie en gaan docenten en studenten met elkaar in gesprek. 

Het gaat hierbij vooral om de dialoog tussen docent en student. De feedback van een student kan bijdrage aan de verbetering van de lessen. Voor docenten is het een mooi moment om de kwaliteit van de lessen te bespreken binnen het team. Dit met als doel om zo optimaal van elkaar te kunnen leren.

Feedback van 
studenten
Cross-sectorale

samenwerkingen 
Onze mbo-colleges
MBO College
Hilversum

Een van de subthema’s van contextrijk leren is ‘beroepsperspectief en loopbaanontwikkeling’. Daarbij hoort ook het ontwikkelen van (nieuwe) opleidingen waarbij het aanbod aansluit bij de ontwikkelingen in de markt en van de student. De nieuwe opleidingen Smart Retail & Logistics en Zorgprofessional+ zijn hiervan mooie voorbeelden.

Feedback van 
studenten

MBO College Hilversum

Statistieken

Een ander subthema is het inrichten van hybride, contextrijke onderwijsprogramma’s. Daarbij hoort het mogelijk maken van cross-overs en cross-sectorale samenwerkingen. De collegebrede keuzedelen zijn hiervan een mooi voorbeeld.

Verruiming keuzedelen
Het onderwijs zoekt continu naar manieren om studenten meer keuzemogelijkheden te bieden in het opdoen van extra kennis en het aanleren van 21st century skills, passend bij de huidige vraag van de maatschappij en de arbeidsmarkt in het bijzonder. In het kader van deze flexibilisering van het onderwijs, is MBO College Hilversum op zoek gegaan naar optimalisatie van de samenwerking binnen het college. Met ruim 120 opleidingen binnen 10 verschillende sectoren beschikt het college over een rijkheid die met elkaar gedeeld kan worden.

Vanuit die gedachte worden de keuzedelen breder aangeboden dan bekende configuraties per opleiding. Zo kan een ICT-student bijvoorbeeld een keuzedeel bij Media volgen of een modestudent bij Haarverzorging. Zo hebben studenten écht iets te kiezen en kunnen ze eens een kijkje nemen in een andere keuken. Mogelijk ontstaan er nieuwe inzichten en cross-overs voor de toekomst.


Cross-sectorale

In hoeverre MBO College Hilversum erin slaagt om onder meer contextrijk leren daadwerkelijk vorm te geven in de praktijk, wordt getoetst bij de studenten. Zij staan immers centraal. Binnen MBO College Hilversum wordt zo twee maal per jaar de Week van de Lesevaluatie georganiseerd. Tijdens deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor lesevaluatie en gaan docenten en studenten met elkaar in gesprek. 

Het gaat hierbij vooral om de dialoog tussen docent en student. De feedback van een student kan bijdrage aan de verbetering van de lessen. Voor docenten is het een mooi moment om de kwaliteit van de lessen te bespreken binnen het team. Dit met als doel om zo optimaal van elkaar te kunnen leren.

samenwerk-
ingen
Smart Retail &

De Retail, commercie en het ondernemerschap zijn in een complete transitie en transformatie. Mede door sterk veranderend klantgedrag, maar vooral door de digitalisering en e-commerce, staan verdienmodellen en marges onder druk en begeeft de branche zich in zwaar weer. Daarnaast ontstaan nieuwe kansen op terreinen van de Retail die zich sterk ontwikkelen. De digitalisering, e-commerce en logistiek zijn hierin belangrijke componenten. Dit vraagt om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en dicht bij de markt staan. De nieuwe opleiding Smart Retail & Logistics speelt in op deze ontwikkelingen.

Zorg-
professional+


Ook een mooi voorbeeld van contextrijk leren is de nieuwe opleiding Zorgprofessional+. Een hybride BBL-opleiding tot verzorgende IG/maatschappelijke zorg die is ontstaan in co-creatie met zorginstelling Vivium. De opleiding gaat uit van de behoefte van de student. Zo staat de omgeving centraal voor het leren van de student en heeft elke student een eigen leerroute. Binnen het netwerk van Vivium worden er experts betrokken die workshops geven aan de studenten. Een leercoach begeleidt en organiseert het onderwijs rondom de student, een skills coach coacht studenten op de zogeheten 21st century skills.

die aansluiten bij 
Nieuwe opleidingen 

MBO College Hilversum gelooft dat onderwijs ‘levensecht’ moet zijn. Dat betekent dat het onderwijs in nauwe samenwerking met bedrijven wordt georganiseerd, zodat de studenten optimaal worden voorbereid op de dynamische arbeidsmarkt. ‘Levensecht leren’ betekent voor MBO College Hilversum ook het ontwikkelen van karakter, een positieve houding en persoonlijke zingeving. Aandacht voor een ieders plek in de wereld en de versterking van het persoonlijk leiderschap van de studenten.

Co-creatie staat centraal in de werkwijze van het college. Dit betekent dat docenten, studenten en partners samen werken aan het doel: toekomstbestendige studenten opleiden binnen de context van levensecht leren. Contextrijk leren, een individuele benadering (‘ik zie jou’) en eigentijds en uitdagend onderwijs zijn daarbij de speerpunten. In 2019 lag de focus op het verder uitbouwen van het speerpunt contextrijk leren.

Logistics

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

Tevredenheid
studenten

Tevredenheid
medewerkers

Aantal
studenten

6,6
7,0
7,3
61,7%
6.025