Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Aantal
studenten

1.060

Percentage
gediplomeerden
(jaarresultaat)

65,9%

Tevredenheid
leerwerkbedrijven

8,1

Tevredenheid
medewerkers

7,2

Tevredenheid
studenten

6,9

MBO College Lelystad

Statistieken

MBO College
Lelystad
Onze mbo-colleges

MBO College Lelystad is in beweging. De stad Lelystad en omgeving is volop in ontwikkeling. Om antwoord op deze ontwikkelingen te geven - en onderdeel te zijn van plannen richting de toekomst van Lelystad - wordt er binnen de muren van MBO College Lelystad constant gezocht naar manieren om samen met het bedrijfsleven, toeleverende scholen, het hbo en de gemeente Lelystad antwoorden te formuleren op vraagstukken die ontstaan of wellicht gaan ontstaan. 

Verbinden is dan ook een centraal thema voor MBO College Lelystad en haar werknemers. Het doel? Om samen met alle partners de kans op succes van de studenten nu, en in de toekomst, elke dag een beetje groter te maken.

In 2019 is veel focus gelegd op het organiseren van de teams. Verder bouwen op het fundament dat is gelegd en – waar nodig – nieuwe wegen bewandelen. Veel aandacht is daarbij gegeven aan interne scholing. Van elkaar en met elkaar leren is het thema voor studiedagen en personeelsbijeenkomsten. Het perspectief voor de studenten staat daarbij voorop. 

MBO College Lelystad vindt de inspraak en medezeggenschap van zowel studenten als medewerkers in de besluitvorming van groot belang. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de manier waarop de studentenraad zich ontwikkeld heeft tot een orgaan waarin alle afdelingen vertegenwoordigd zijn. Of bij de opleidingen waar elke opleiding zijn eigen klassenvertegenwoordiger heeft. Maar ook de manier waarop de Onderdeel Commissie (OC) zich heeft ontwikkeld tot een orgaan waarbij medezeggenschap en het opkomen voor de medewerkers van groot belang is.

Ontwikkeling van 
de teams 

Daarnaast heeft MBO College Lelystad diverse stappen gezet op het gebied van innoveren en nieuwe ontwikkelingen. Het lukt steeds beter om lange termijn verbindingen aan te gaan met het lokale bedrijfsleven en hier betekenisvol inhoud aan te geven. Zo legt het college samen met het bedrijfsleven een duidelijke focus op duurzaamheid. In juni 2019 organiseerden MBO College Lelystad en Katapult speciaal voor het onderwijs en het bedrijfsleven de sessie ‘Het-Kan-Dus-Wel: opleiden voor de circulaire economie’. 

Denken aan de 

John Nederstigt, boegbeeld van de circulaire regionale economie in Flevoland sprak over een nieuwe definitie van educatie: "Het gaat niet om oude gewoontes blijven doorgeven, maar juist ook om nieuwe gewoontes te creëren." Ruim tachtig betrokkenen en geïnteresseerden woonden de sessie bij. Dit leidde tot een vol Agora-theater met publiek dat vooral geïnspireerd raakte zelf aan de slag te gaan, bomvol ideeën zat en vooral ook goede voorbeelden aandroeg van dingen die ze al deden.

lange termijn

Middenin de circulaire transitie van Nederland voelt MBO College Lelystad een eigen verantwoordelijkheid om ook mbo-studenten kennis te laten maken met de circulaire economie en de gevolgen hiervan voor hun toekomstige beroep. Het practoraat Circulaire Regionale Economie (CRE) is daarom verbonden aan MBO College Lelystad. 


Regionale Economie

Binnen het expertiseplatform werkt MBO College Lelystad nauw samen met Aeres Hogeschool, het bedrijfsleven en de overheid. In de komende vijf jaar ontwikkelt het practoraat een gedegen leerlijn CRE voor de hele regio. Studenten maken in diverse fases van hun opleiding kennis met de theorie over de circulaire economie en de praktische uitvoering daarvan binnen het lokale bedrijfsleven.


Fotobijschrift: Tweede Kamer lid Anne Kuik (CDA) en Bas Derks (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) geven het officiële startsein van de leerlijn CRE binnen MBO College Lelystad.

Start leerlijn Circulaire

MBO College Lelystad en de centrale dienst ICT hebben de samenwerking in 2019 verder verstevigd met een krachtig gezamenlijk doel: het herontwerp van vier ICT-opleidingen, met een stevige digitale basis. Een van de eerste speerpunten die samen bepaald is, is het maken van microlearning om het onderwijs veel flexibeler te kunnen inrichten. Een manier om lesstof aan te bieden in kleine, hapklare brokken. Bovenaan de verlanglijst stond ook het inspreken en bewerken van eigen 'kennisclips'. Een korte video waarin een specifiek thema wordt toegelicht. Bekijk het filmpje om te zien hoe gezamenlijk gewerkt is aan de nieuwe inrichting van de opleidingen.

Vernieuwing
opleidingen 

MBO College Lelystad scoort gemiddeld een 7,2 op medewerkerstevredenheid. Daarmee ligt het gemiddelde 0,2 hoger dan de benchmark mbo. Werkplezier is een belangrijk onderdeel van deze tevredenheid. Er is veel aandacht voor teambuilding, maar ook college-breed worden er veel momenten georganiseerd om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en met elkaar te delen. Dat kan zijn tijdens studiedagen, maar ook tijdens informele bijeenkomsten. 

Denk hierbij aan samen eten, samen erop uit trekken en ook samen leren in workshops. Ook de nieuwe medewerkers worden niet vergeten. Elk jaar starten zij een traject waarin ze worden voorgesteld aan de sleutelpersonen binnen de organisatie. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen en te leren. Iedere nieuwe collega krijgt daarnaast een buddy. Dit alles met als doel om de organisatie en elkaar beter te leren kennen.  

Focus op 
medewerkers  
Onze mbo-colleges
MBO College
Lelystad

MBO College Lelystad

Statistieken

In 2019 is veel focus gelegd op het organiseren van de teams. Verder bouwen op het fundament dat is gelegd en – waar nodig – nieuwe wegen bewandelen. Veel aandacht is daarbij gegeven aan interne scholing. Van elkaar en met elkaar leren is het thema voor studiedagen en personeelsbijeenkomsten. Het perspectief voor de studenten staat daarbij voorop. 

MBO College Lelystad vindt de inspraak en medezeggenschap van zowel studenten als medewerkers in de besluitvorming van groot belang. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de manier waarop de studentenraad zich ontwikkeld heeft tot een orgaan waarin alle afdelingen vertegenwoordigd zijn. Of bij de opleidingen waar elke opleiding zijn eigen klassenvertegenwoordiger heeft. Maar ook de manier waarop de Onderdeel Commissie (OC) zich heeft ontwikkeld tot een orgaan waarbij medezeggenschap en het opkomen voor de medewerkers van groot belang is.

Ontwikkeling van 
de teams 

Daarnaast heeft MBO College Lelystad diverse stappen gezet op het gebied van innoveren en nieuwe ontwikkelingen. Het lukt steeds beter om lange termijn verbindingen aan te gaan met het lokale bedrijfsleven en hier betekenisvol inhoud aan te geven. Zo legt het college samen met het bedrijfsleven een duidelijke focus op duurzaamheid. In juni 2019 organiseerden MBO College Lelystad en Katapult speciaal voor het onderwijs en het bedrijfsleven de sessie ‘Het-Kan-Dus-Wel: opleiden voor de circulaire economie’. 

Denken aan de

John Nederstigt, boegbeeld van de circulaire regionale economie in Flevoland sprak over een nieuwe definitie van educatie: "Het gaat niet om oude gewoontes blijven doorgeven, maar juist ook om nieuwe gewoontes te creëren." Ruim tachtig betrokkenen en geïnteresseerden woonden de sessie bij. Dit leidde tot een vol Agora-theater met publiek dat vooral geïnspireerd raakte zelf aan de slag te gaan, bomvol ideeën zat en vooral ook goede voorbeelden aandroeg van dingen die ze al deden.

lange termijn

Middenin de circulaire transitie van Nederland voelt MBO College Lelystad een eigen verantwoordelijkheid om ook mbo-studenten kennis te laten maken met de circulaire economie en de gevolgen hiervan voor hun toekomstige beroep. Het practoraat Circulaire Regionale Economie (CRE) is daarom verbonden aan MBO College Lelystad. 


Regionale Economie

Binnen het expertiseplatform werkt MBO College Lelystad nauw samen met Aeres Hogeschool, het bedrijfsleven en de overheid. In de komende vijf jaar ontwikkelt het practoraat een gedegen leerlijn CRE voor de hele regio. Studenten maken in diverse fases van hun opleiding kennis met de theorie over de circulaire economie en de praktische uitvoering daarvan binnen het lokale bedrijfsleven.


Fotobijschrift: Tweede Kamer lid Anne Kuik (CDA) en Bas Derks (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) geven het officiële startsein van de leerlijn CRE binnen MBO College Lelystad.

Start leerlijn Circulaire

MBO College Lelystad en de centrale dienst ICT hebben de samenwerking in 2019 verder verstevigd met een krachtig gezamenlijk doel: het herontwerp van vier ICT-opleidingen, met een stevige digitale basis. Een van de eerste speerpunten die samen bepaald is, is het maken van microlearning om het onderwijs veel flexibeler te kunnen inrichten. Een manier om lesstof aan te bieden in kleine, hapklare brokken. Bovenaan de verlanglijst stond ook het inspreken en bewerken van eigen 'kennisclips'. Een korte video waarin een specifiek thema wordt toegelicht. Bekijk het filmpje om te zien hoe gezamenlijk gewerkt is aan de nieuwe inrichting van de opleidingen.

Vernieuwing
opleidingen 

MBO College Lelystad is in beweging. De stad Lelystad en omgeving is volop in ontwikkeling. Om antwoord op deze ontwikkelingen te geven - en onderdeel te zijn van plannen richting de toekomst van Lelystad - wordt er binnen de muren van MBO College Lelystad constant gezocht naar manieren om samen met het bedrijfsleven, toeleverende scholen, het hbo en de gemeente Lelystad antwoorden te formuleren op vraagstukken die ontstaan of wellicht gaan ontstaan. 

Verbinden is dan ook een centraal thema voor MBO College Lelystad en haar werknemers. Het doel? Om samen met alle partners de kans op succes van de studenten nu, en in de toekomst, elke dag een beetje groter te maken.

MBO College Lelystad scoort gemiddeld een 7,2 op medewerkerstevredenheid. Daarmee ligt het gemiddelde 0,2 hoger dan de benchmark mbo. Werkplezier is een belangrijk onderdeel van deze tevredenheid. Er is veel aandacht voor teambuilding, maar ook college-breed worden er veel momenten georganiseerd om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en met elkaar te delen. Dat kan zijn tijdens studiedagen, maar ook tijdens informele bijeenkomsten. 

Denk hierbij aan samen eten, samen erop uit trekken en ook samen leren in workshops. Ook de nieuwe medewerkers worden niet vergeten. Elk jaar starten zij een traject waarin ze worden voorgesteld aan de sleutelpersonen binnen de organisatie. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen en te leren. Iedere nieuwe collega krijgt daarnaast een buddy. Dit alles met als doel om de organisatie en elkaar beter te leren kennen.  

Focus op 
medewerkers  

Tevredenheid
studenten

Tevredenheid
medewerkers

Tevredenheid
leer-werkbedrijven

Percentage
gediplomeerden

Aantal
studenten

6,9
7,2
8,1
65,9%
1.060